• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 431 10 24
  • lokalizacja
Strona główna/Informacja Publiczna/Informacja nieudostępniona

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w sekretariacie).

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Przedszkola w Czerwionce-Leszczynach.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:

Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa Prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.

Wniosek

  • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
  • Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-05 09:53
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2021-08-12 13:58
Wytworzenie publikacji
Salomea Morawin 2021-08-12 13:58
Zatwierdzenie
Salomea Morawin 2021-08-12 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry