• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 10 24
 • lokalizacja
 • BiP

RODO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach informuje
o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan
Przemysław Kawa.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły:
sekretariat@spksiazenice.czerwionka-leszczyny.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl.

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Ligonia w Książenicach.

Klauzule informacyjne:

 1. Klauzula informacyjna RODO rekrutacja.pdf

 2. Klauzula informacyjna RODO nauka.pdf

 3. Klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne. Pdf

 4. Klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji.pdf

 5. Klauzula informacyjna RODO zamówienia do 130 tyś. zł.pdf

 6. Klauzula informacyjna RODO rozpowszechnianie wizerunku.pdf

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO
oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

 1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;

 2. Prawa do sprostowania danych;

 3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);

 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;

 5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;

 6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające
z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne
dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 1. Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą art. 15 - 22 RODO

Wniosek jest dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia
w Książenicach
, mogą go Państwo przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ spksiazenice.czerwionka-leszczyny.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2022-02-27 02 - klauzula informacyjna RODO nauka.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
02 - klauzula informacyjna RODO nauka.docx 17,27KB -
docx 2022-02-27 03 - klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
03 - klauzula informacyjna RODO postępowanie administracyjne.docx 16,84KB -
docx 2022-02-27 04 - klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
04 - klauzula informacyjna RODO obsługa korespondencji.docx 17,03KB -
docx 2022-02-27 05 - klauzula RODO Zamówienia do 130 tyś zł.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
05 - klauzula RODO Zamówienia do 130 tyś zł.docx 16,97KB -
docx 2022-02-27 06 - klauzula RODO rozpowszechnianie wizerunku.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
06 - klauzula RODO rozpowszechnianie wizerunku.docx 16,01KB -
docx 2022-02-27 Informacja na stronę BIP SP Książenice.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
Informacja na stronę BIP SP Książenice.docx 14,86KB -
docx 2022-02-27 Informacja na stronę internetową Sp Książenice.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Informacja na stronę internetową Sp Książenice.docx 16,76KB -
docx 2022-02-27 klauzula RODO - stopka email.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
klauzula RODO - stopka email.docx 14,06KB -
docx 2022-02-27 Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą art. 15 - 22 RODO.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą art. 15 - 22 RODO.docx 32,8KB -
do góry