• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 10 24
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

RODO

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książenicach informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły, przedszkola: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Książenicach.

Klauzule informacyjne:

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz ZWP
 • Rekrutacja do szkoły
 • Opłaty za posiłki
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Nabór pracowników
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna dla osób uprawnionych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna dla osób poręczających
 • Zamówienia publiczne
 • Odbiór dzieci przez osoby upoważnione
 • Rozpowszechnianie wizerunku
 • Przeciwdziałanie epidemii

Realizacja Praw osób, których dane dotyczą

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO
oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

 1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
 2. Prawa do sprostowania danych;
 3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
 6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające
z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO
 2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-22 RODO

Wnioski są dostępne w sekretariacie SzkołyPodstawowej im. Stanisława Ligonia
w Książenicach, ul. Księdza Pojdy 100, 44-213 Książenice, tel. +48 32 4311 024,
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ; można je złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2021-08-12 10-klauzula RODO rozpowszechnianie wizerunku
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
10-klauzula RODO rozpowszechnianie wizerunku 14,17KB -
docx 2021-08-12 4-klauzula RODO pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
4-klauzula RODO pomoc psychologiczno-pedagogiczna 13,51KB -
do góry